HOE HOUD JE HET SPANNEND?

De uitkomsten van het onderzoek naar seksuele scenario’s van mensen met een langdurige relatie.

Inleiding 
Langzaam de spanning opbouwen of juist vlug het bed induiken, vrijen op spannende plaatsen of gewoon comfortabel tussen de lakens van het eigen bed? Vrijwel iedereen heeft wel een beeld voor ogen hoe een ideale vrijpartij dient te verlopen. Dit soort beelden of seksuele scenario’s fungeren als een soort handleiding voor seksuele situaties. Behalve als handleiding kunnen seksuele scenario’s door hun aard, een beeldende voorstelling van seksueel handelingen, zelf ook als seksuele prikkel fungeren. Voor veel mensen zijn met name seksuele fantasieën sterk opwindend. Omgekeerd geldt dat het doen van opwindende dingen een ideale startpunt is voor verdere fantasieën.
 
Seksuele burn-out
Het is dan ook niet vreemd dat mensen met een gebrek aan seksueel verlangen aangeven vrijwel nooit seksuele fantasieën te hebben. Ook moeten kennelijk velen bij het fantaseren een handje worden geholpen want per jaar wordt er wereldwijd een astronomisch bedrag uitgegeven aan pornografie. Blijkbaar zijn seksuele scenario’s , al of niet in de vorm van fantasieën, dus enerzijds heel gewoon, maar anderzijds bepaald niet vanzelfsprekend. Dat roept de vraag op welke rol seksuele fantasieën spelen in het seksuele leven van de mens en met name in het leven van mensen met een langdurige seksuele relatie. Immers, juist deze groep blijkt te kampen met het fenomeen Seksuele Burn-out.
 
Hulpverlening
Teneinde deze groep adequaat te kunnen helpen is het niet alleen verstandig om alle obstakels voor een goede vrijpartij in kaart te brengen, maar ook om eens te raden te gaan bij stellen met wie het wel goed gaat. Toen bleek dat over dit laatste in de officiële literatuur weinig tot niets te vinden was, werd besloten om in samenwerking met Libelle onder volwassenen met een langdurige relatie een eigen, breed opgezet onderzoek te starten.
 
Onderzoeksgroep
Hoewel ook veel anderen hebben meegedaan en ook hun informatie zeer bruikbaar is, staan in dit onderzoek mensen centraal met een langdurige seksuele relatie d.w.z. langer dan 7 jaar. Respondenten beantwoordden een aantal meerkeuzevragen en openvragen met behulp van de site www.grotegenieten.nl.

Resultaten

Respons

In totaal kwamen zo’n 5500 bruikbare reacties binnen via de website. Via de post kwamen ook nog tal van inzendingen binnen van respondenten die niet over een internetverbinding beschikten. Voor de berekeningen in dit manuscript zijn 1500 geheel ingevulde reacties at random geselecteerd.

Resultaten en Conclusies De eerste conclusie is dat het onderzoek een geweldige respons heeft gehad. Het destijds in de Verenigde Staten zeer ophefmakende Hite-rapport, meldde vol trots dat 3000 vrouwen hadden meegedaan. Het aantal respondenten aan deze enquête bedroeg ruim 5500!

De belangrijkste bevindingen op een rijtje:

Nederlanders met een langdurige seksuele relatie:
 • zijn goed bekend met het begrip seksuele scenario’s, maar hanteren deze vooral impliciet; respondenten verstrekken slechts in beperkte mate gedetailleerde informatie;
 • zijn tevreden over hun seksuele leven als ze in staat zijn hun seksuele scenario(s) regelmatig te realiseren;  
 • hebben er baat bij om ‘werk te maken’ van het in praktijk brengen van hun seksuele scenario, bijvoorbeeld door alle tijd te nemen, veel aandacht aan elkaar te besteden, maar ook door sfeermakers en speeltjes te gebruiken;
 • hanteren doorgaans een vrij uniform en bekend scenario: de eigen partner is het meest voorkomende personage en de eigen slaapkamer het meest voorkomende vrijtoneel. De seksuele activiteiten bestaan vooral uit geslachtsgemeenschap en orale seks, al of niet ondersteund door sfeermakers en of speeltjes;
 • gaan seks steeds vaker bewust en actief vormgeven;  
 • zijn vatbaar zijn voor verstorende invloeden. Met name sociale verstoringen als conflicten blijken het seksuele geluk in de weg te staan;
 • ondervinden hinder van zaken als moeheid, ziekte, overgang;
 • hebben in opvallend veel gevallen last van erectiestoornissen;
 • ook hier geldt dat zij die daar werk van maken of een erectiepil gebruiken die past bij het ideale scenario, in staat zijn een goede seksuele relatie te blijven onderhouden;
 • vinden bij problemen de stap naar de hulpverlening nog een brug te ver;
 • meer van seks genieten als ze ‘de schaamte voorbij’ zijn. Met name niet durven praten over seks, angst voor experimenteren en het je niet kunnen of willen verplaatsen in de belevingswereld van de partner hebben een negatieve invloed op seksueel gebied; 
 • waarderen gemiddeld hun seksuele welbevinden met een zesje;
 • laten beperkte verschillen zien in seksuele scenario’s, gedrag en welbevinden tussen de seksen.
Kortom, de cultivatie van seks staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar de ervaringen van mensen die bereid zijn de moeite te nemen er iets van te maken, geven aan dat het Grote Genieten zeker niet met het overgaan van de eerste verliefdheid uit een relatie hoeft te verdwijnen.

Hoe verder?  Wie bereid is er moeite voor te doen, bijvoorbeeld door zaken te bespreken, gebruik te maken van sfeer-hulp en geneesmiddelen, zal met aanzienlijk meer seksueel plezier oud wordt dan wie dat niet doet. Dat veel mensen dit (nog) niet doen, kent waarschijnlijk twee/drie verklaringen:
 
onbekendheid maakt onbemind; het begrip seksuele voorlichting lijkt nieuw leven te moeten worden ingeblazen. Ging het vroeger om basisinformatie over anatomie en anticonceptie, nu lijkt ‘voorlichting voor gevorderden’ over hoe het spannend te houden aan de orde;
 
 
verlegenheid; veel mensen lijken de nodige schroom te hebben om, indien nodig, hun wensen, maar ook problemen, bespreekbaar te maken. Daar kan men zelf wat aan doen, maar soms is de hulp van een deskundige buitenstaander noodzakelijk. Hulpverleners kunnen door actief vragen te stellen relevante informatie krijgen en geven, maar vooral ook als rolmodel fungeren om te laten zien dat je over seksualiteit in heldere termen kunt praten en eventuele problemen kunt aanpakken.
 
Ook kunnen huisartsen helpen met openlijker te praten over seksuele problemen. Zij moeten de drempel voor de hulpverlening verlagen. Dit kan concreet door  in de keuze voor de geneesmiddelen rekening te houden met het feit dat ouderen meer tijd willen voor seks, en dat sommige geneesmiddelen libidoverlies geven. Er zou ook met veel minder schroom een erectiepil voorgeschreven moeten worden die het realiseren van het ideale scenario mogelijk maakt.