Het onderhouden van een blijvend bevredigende seksuele relatie is voor veel mensen een hele opgave. Weten wat je wilt in het leven is het halve werk, maar een schets van het ideale vrijscenario anno 2004 ontbreekt. Daarin probeert professor van de Wiel, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis te Groningen verandering te brengen.

Hij hield een anonieme enquête onder vrouwen en mannen, waarin de inventarisatie van het ideale vrijscenario’s centraal staat. De resultaten van deze enquête worden gebruikt om mensen met problemen op seksueel gebied beter te kunnen helpen.

Hieronder treft u achtereenvolgens de resultaten van het onderzoek, voorbeelden van scenario's en de feiten en cijfers aan:

 
 
 
Waarom dit onderzoek?
Ondanks het feit dat er veel bekend is over het verstoorde seksleven, missen we informatie over hoe met name seksuele relaties juist wel bevredigend kunnen worden gehouden. Daarvoor is onder andere een schets van vrijscenario's, die als ideaalbeeld van het vrijen worden gezien dringend gewenst. Voor mannen lijkt dit enigszins bekend te zijn; men veronderstelt dat pornografie dit redelijk weerspiegelt omdat porno voor en door mannen wordt geproduceerd. Voor vrouwen gaat dit laatste zeker niet op en ook dateert onderzoek hiernaar al weer van geruime tijd geleden. Bovendien richtte het laatste onderzoek in Nederland zich niet op favoriete vrijscenario's, maar op de beleving van seksuele relaties.